Silje Louise Hegg

Silje Louise er en meget spennende og talentfull fotograf, som går på medialinjen på Hvam vgs. i Nes. Hun er en meget målrettet og seriøs kunstner, og hun har deltatt flere ganger i UKM, både lokalt og på fylkesmønstring. I år deltar hun med foto, digital kunst og i nettredaksjon.

Hun drømmer om å livnære seg som fotograf på heltid.

Drømmen

Kategori: Visuell kunst

Sted: Nes, Akershus

Nominert: 2012

Medlemmer:

Silje Louise Hegg (født 1994)
Fotograf

På nett:

Link (ingen tittel)
Link (ingen tittel)

Bilder: