Hei, Drømmestipendsøker!

På denne siden finner du viktig og nyttig informasjon om å søke Drømmestipendet. Vi oppfordrer alle søkere til å lese NØYE gjennom alt som står her.

 

Hvem kan søke? Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. Man kan søke som enkeltperson eller som gruppe. For å kunne søke Drømmestipendet 2022, må du være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003. Dette gjelder også medsøkere i en gruppesøknad. For å søke må du også oppgi kommunetilhørighet. Se mer informasjon om dette i søknadsportalen.

 

Når kan jeg søke? Søknadsportalen til Drømmestipendet 2022 åpner 15. september 2021 kl. 12.00.

 

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet? Du oppretter en søknad i Drømmestipendets søknadsportal. Denne finner du her. NB! Dersom du har søkte på Drømmestipendet 2021 (og opprettet søknad høsten 2020 eller senere) er du allerede registrert, og kan logge deg rett inn og opprette søknad for kommende stipendår.

 

Hvordan vurderes søknaden? Når søknaden sendes inn går den først til teknisk godkjenning hos Drømmestipendet, før den sendes videre til en nomineringsprosess i kommunen du søker gjennom. Hvis kommunen nominerer søknaden, vil den bli publisert på drommestipendet.no, og den sendes samtidig videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury. Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden.

 

Hvordan dokumenterer jeg ferdighetene mine? Dokumentasjonen av ferdighetene utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Dokumentasjonen bør derfor være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst- og kulturutøver. Hver kategori har egne dokumentasjonskrav, og disse finner du lenger ned på denne siden. Dokumentasjonskravene viser til maksimalt omfang, og det er mulig å legge ved mindre. Her passer det å minne om at kvalitet gjerne er viktigere enn kvantitet. Hvis dokumentasjonskravene ikke overholdes, for eksempel ved at det legges ved for mye dokumentasjonsmateriale, kan du risikere at søknaden ikke blir godkjent for nominering.

Vær bevisst på at søknaden din og dokumentasjonsmaterialet du laster opp eller legger ved blir offentlig tilgjengelig dersom du blir nominert av kommunen din. Pass derfor på at søknaden og dokumentasjonsmaterialet ikke inneholder sensitive personopplysninger eller annet som ikke egner seg for offentlig publisering. NB! Du skal ikke legge CV ved søknaden. 

 

Kan jeg legge ved lenker til Spotify? Nei, Lenkene du legger ved kan ikke lede til sider som krever passord eller annen innlogging. Spotify, for eksempel, krever innlogging, og er ikke godkjent som plattform for opplasting til Drømmestipendet. Og dersom du lenker til Youtube e.l. må du passe på at tilgangsinnstillingene gjør det mulig å se filmen for alle med lenketilgang. Vær nøye med å sjekke dette før du sender søknaden til godkjenning.

 

Hvordan beskriver jeg drømmen min? Drømbeskrivelsen utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Beskrivelsen av drømmen bør derfor være godt gjennomarbeidet. Du finner tips til hvordan drømmen kan formuleres her.

 

Hvilken kategori skal jeg velge? Du velger den kategorien du identifiserer deg mest med som kunst- og kulturutøver. Vær obs på at Åpen klasse kun skal benyttes dersom du og ditt uttrykk ikke naturlig faller innunder en av de andre kategoriene. Holder du for eksempel på med musikkteater eller musikal vil det være naturlig å benytte enten teater- eller musikkategorien.

 

Hvorfor er det så viktig at bilde er i liggende format? Når søknaden publiseres settes portrettbildet inn i en ramme som er i liggende format. Det betyr at bilder i stående format eller andre formater blir kraftig beskåret. Vi anbefaler at du laster opp et portrettbilde av god kvalitet og med høy oppløsning. Et eksempel på bilde i liggende format finner du her.

 

Kan jeg få Drømmestipendet flere ganger? Nei, du kan kun motta Drømmestipendet én gang.

 

Betingelser for deltakelse finner du her.

 

Oversikt over viktige datoer og frister finner du her.

 

 

Dans

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • Videomaterialet bør vise scenisk framførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig

Musikk

Dokumentasjonskrav

 • Video- og/eller lydmateriale med total makslengde 5 minutter
 • Evt. videomateriale bør vise scenisk framførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig

Skapende skriving

Dokumentasjonskrav

 • Skriftlig materiale med omfang på maksimalt 5000 ord
 • Materialet kan bestå av ett eller flere arbeider
 • Skriftlig materiale må være i PDF-format

Visuell kunst

Dokumentasjonskrav

 • Bildemateriale med maksimalt seks arbeider, eller videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • Evt. bildemateriale må ha maksimal skarphet – gjerne 300 DPI, og være i A4- eller A5-format
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig

Sirkus

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med med total makslengde 5 minutter
 • Videomaterialet bør vise scenisk fremførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig

Teater

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • Videomaterialet bør vise scenisk fremførelse
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig

Åpen klasse

Dokumentasjonskrav

 • Bildemateriale på maks seks arbeider, eller videomateriale med total makslengde 5 minutter
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig