Søknadsportalen for Drømmestipendet 2021 er åpen

 

Hvem kan søke?

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år.

For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Du benytter en egen søknadsportal. Denne åpner 1. oktober 2020. For å søke må du oppgi oppvekstkommune din, det vil si kommunen du hadde mest med å gjøre fram til du fylte 16 år.

Hvordan vurderes jeg som søker?

Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden.

Når søknaden sendes inn går den først til godkjenning i kommunen du søker fra. Så sendes søknaden videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury.

Hvordan dokumenterer jeg ferdighetene mine? 

Dokumentasjonen av ferdighetene utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Dokumentasjonen bør derfor være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst-/kulturutøver. Hver kategori har egne dokumentasjonskrav. Dokumentasjonskravene finner du lenger ned på denne siden.

Hvordan beskriver jeg drømmen min?

Drømbeskrivelsen utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Beskrivelsen av drømmen bør derfor være godt gjennomarbeidet. Du finner tips til hvordan drømmen kan formuleres her.

Kan jeg få Drømmestipendet flere ganger?

Ja, det kan du, men ikke i samme kategori.

Når er søknadsfristen? 

Søknadsportalen stenger 8. januar 2021.

 

Gå til søknadsportal

Dans

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med lengde inntil fem minutter.
 • Videomaterialet bør vise scenisk framførelse, og gjerne sjangerbredde.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.

Musikk

Dokumentasjonskrav

 • Video- og/eller lydmateriale med lengde inntil fem minutter.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.

Skapende skriving

Dokumentasjonskrav

 • Skriftlig materiale med omfang på inntil 7500 ord.
 • Materialet kan bestå av ett eller flere arbeid.
 • Skriftlig materiale må være i PDF-format.

Visuell kunst

Dokumentasjonskrav

 • Bildemateriale på inntil seks arbeider, eller videomateriale på inntil fem minutter.
 • Bildematerialet må ha maksimal skarphet – gjerne 300 DPI, og være i A4- eller A5-format.
 • Videomaterialet må ha god lyd- og bildekvalitet.

Sirkus

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med lengde inntil fem minutter.
 • Videomaterialet bør vise scenisk fremførelse, og gjerne sjangerbredde.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.

Teater

Dokumentasjonskrav

 • Videomateriale med lengde inntil fem minutter.
 • Videomaterialet bør vise scenisk fremførelse, og gjerne sjangerbredde.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.

Åpen klasse

Dokumentasjonskrav

 • Bildemateriale på inntil seks arbeider, eller videomateriale på inntil fem minutter.
 • Materialet må ha god lyd- og bildekvalitet.
 • Eventuelt skriftlig materiale må være i pdf-format.