Nominasjonsansvarlig er leder ved den kommunale kulturskolen, for eksempel rektor.

Det er tillatt, men den nominasjonsansvarlige er likefullt ansvarlig for innholdet og for å se til at lover og regler følges før nominasjonen sendes til godkjenning.

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Fødselsår
 4. Telefonnummer
 5. E-postadresse
 6. Kategorivalg
 7. Et «hovedbilde» i breddeformat av den/de nominerte
 8. En beskrivelse av den/de nominerte, som den/de har skrevet selv
 9. Beskrivelse av drømmen
 10. Dokumentasjon, se under søkerinformasjon
 11. Samtykkeskjema

Kandidater som ikke naturlig kan nomineres under dans, musikk, skapende skriving, teater, sirkus eller visuell kunst. Eksempel: lys- og lydproduksjon.

Det er mulig å laste opp bilder på Drømmestipendets nettsted, men øvrig dokumentasjon må lastes opp på andre nettsted, og så legges det lenker dit fra nominasjonsteksten.

Råd, tips og veiledning finner du i Kulturskolebanken.

 

Ofte stilte spørsmål

Det er tre faser i juryarbeidet, og dette beskrives i denne animasjonen.

 1. Videreformidle informasjon om Drømmestipendet til ulike miljø i kommunen der det fins aktuelle drømmestipendkandidater: skoler, ungdomsklubber, foreninger, samarbeidsparter osv.
 2. Orienter om Drømmestipendet internt i kulturskolen i løpet av høsten, slik at lærerne kan komme med innspill på aktuelle nominerte i god tid før endelige nominasjonene skal avgjøres.
 3. Lag gjerne en gruppe med representanter fra ulike miljø i kommunen for å gjennomgå aktuelle kandidater, for å sikre at den nominerte er kommunenes representant.
 4. Involver gjerne ordfører eller annen politiker i nominasjonsarbeidet – for gjennom dette å synliggjøre barn og unges kulturaktivitet i kommunenes, og for å sikre eierskap til Drømmestipendet også på politisk nivå.

Det er veldig mye bra å hente i Kulturskolebanken med tanke på omdømme, PR og markedsføring og sosiale medier.

Kulturskolerektor i Stavanger sine tanker om sosiale medier:

Stavanger kulturskole jobber hele tiden med å være synlige for bl.a. ulike beslutningstakere. De siste årene har vi erfart at det er blitt vanskeligere å nå gjennom med gode historier i media, som en konsekvens av innsparinger i media husene.

VI bruker derfor sosiale medier og hjemmeside aktivt for å nå ut til kommunens innbyggere og beslutningstakere i tillegg til elever og foresatte.