Mari Endrestøl

Jeg heter Mari Endrestøl og er 15 år. Jeg bor i Øvre-Eiker kommune og går for tiden på ungdomsskolen.

Jeg har alltid vært opptatt av formidling. Jeg har gått på dans, i korps og nå på teater. Disse fritidsaktivitetene har lært meg mye om nettopp dette med formidling. I tillegg startet jeg allerede i fjerdeklasse på SFO med å vise min glede for å være konferansier, som jeg siden tok videre og meldte meg på UKM med. Etter UKM har jeg fått flere konferaniseroppdrag.

De siste par årene har jeg oppdaget film som medium. Fra å lage improviserte tullefilmer med venninner, gikk veien videre til å lage reportasjevideoer for skolen. I tillegg var jeg med på et filmkurs arrangert av Filmbussen Buskerud, der vi fikk prøve oss på mange deler av filmprosessen. Etter hvert kom ønsket om et litt mer avansert kamera. Og det fikk jeg. Nå forsøker jeg å eksperimentere med ulike stiler og virkemidler slik at jeg kan utvikle meg som filmskaper. Når jeg lager film er det viktig for meg at jeg kan formidle et budskap. Jeg vil at den skal handle om noe som er viktig for meg, da er det enklere å fortelle en historie.

Jeg har vedlagt en link til en film som heter «Der det brister». Den har jeg hatt med på UKM. Denne filmen handler på mange måter om meg. Den er et eksempel på hvordan og hva jeg vil formidle.

Drømmen

Min drøm er å kunne utvikle meg som formidler. Jeg liker filmformatet fordi det er tilgjengelig og gir et annet perspektiv enn å bare bruke skriftlig og muntlig språk.

Jeg har virkelig lyst til å utforske nye elementer og virkemidler innenfor film. Det er viktig for meg at filmene ikke bare skal bety noe for meg, men at de kan bety noe for andre. Det vil si at jeg vil jobbe med å få de ut til et bredere publikum. Jeg legger mye arbeid i filmene mine, men når jeg får respons er det alltid verdt det.  Drømmen er å en gang kunne lage en større produksjon der jeg ikke må fylle alle roller alene.

Drømmestipendet kunne hjulpet meg i å for eksempel dra på kurs, eller investere i nytt utstyr som ville gjort arbeidet lettere.

Kategori: Visuell kunst

Sted: Øvre Eiker, Viken

Nominert: 2016

Nominerte:

Mari Endrestøl (født 2000) Filmskaper

På nett:

"Der det brister"