Thea Johannessen

For meg har skriving vært en overlevelsesstrategi. Lesing og skriving har gitt meg en mulighet til å gå inn i andre verdener. Mitt behov for å rømme fra virkeligheten har vært stort gjennom hele oppveksten. Jeg vokste opp med kraftig omsorgssvikt og endte til slutt opp i fosterhjem.
Skriving har vært helt essensielt for at jeg har greid å gå videre med livet mitt. Det har vært min måte å tilgi og bearbeide barndommen min på. 

Drømmen

Min drøm har flere sider:
a) Jeg ønsker sterkt å kunne videreutvikle talentet mitt, slik at jeg en dag kan få utgitt noe av arbeidet mitt. Men jeg ønsker også å bruke skrivingen min som et redskap til å hjelpe andre barn som har hatt det vanskelig. Jeg har virkelig tro på at skriving er legende. Jeg kommer antageligvis til å ta en utdannelse innen sosionom/psykologi, men også skriving.
b) Jeg ønsker å kunne kombinere den omsorgen jeg har for andre mennesker og skrivingen min til å tilby et alternativt tilbud til rehabilitering av traumer. Jeg ønsker både å skrive fagbøker og fiktive bøker som da kan brukes til å hjelpe barn som vokser opp med omsorgssvikt. 

Kategori: Skapende skriving

Sted: Iveland, Agder

Nominert: 2017

Nominerte:

Thea Johannessen (født 1997) Tekstforfatter

Mediafiler:

Maria og hu mor
Dikt til Kirsti
Mørket (prolog)