Bilde av Julie Axelsen

Julie Axelsen

Mitt navn er Julie Axelsen, jeg er 21 år, kommer fra Stavanger og studerer statsvitenskap ved UiO. Jeg trives svært godt med studiet og vurderer dets nytteverdi som mangfoldig, hvorav mitt samfunnsengasjement også viser seg i mine tekster. Jeg har alltid vært glad i å lese og skrive, og setter ukentlig av tid til å gjøre nettopp dette da det er en kanal for både å uttrykke meg, lade opp, samt inspireres. Ellers engasjerer jeg meg i studentavisa Samfunnsviter’n hvor jeg har skrevet en artikkel om Hong Kong protestene, om samtykkelov i samarbeid med en medstudent, og publisert et dikt med selvillustrert tegning. Dersom jeg blir tildelt drømmestipendet vil det være en stor motivasjon til å fortsette å skrive, og pengene vil gå til den første deldrømmen om å studere litteratur.

Drømmen

Jeg liker å tenke at slik noen samler på glansbilder og fotballdrakter, samler jeg på inntrykk i form av tekst. Om det er deler av en dialog jeg plukker opp på trikken, en frase fra en sang eller bok, en tematikk som belyses i samtale med en venn eller fremmed, eller en tanke som skyller inn over meg som bølger i strandkantens brytningspunkt. Som regel i møte med noe nytt; en kulde som griper om brystet, en varme som kiler i ørene, eller et vindkast som slår pusten ut av meg og velter virkeligheten slik jeg kjenner den. Da settes alt annet på pause for en liten stund mens jeg omformulerer inntrykk til notater på mobilen. Drømmen er å leve av å videreutvikle slike hverdagsøyeblikk til historier som kan deles, for det er de skjønnlitterære pausene som redder meg igjen og igjen. Jeg ønsker å studere litteratur for å videreutvikle skriveferdighetene mine innen ulike sjangere, og vurderer blant annet Journalism and Creative Writing i England. Slik vil jeg utfordres til å skrive ulike typer tekster i samsvar med undervisningsopplegget, få oppfølging og tilbakemelding, og knytte kontakter samtidig som engelskferdighetene mine forbedres, noe som jeg vurderer som sentralt for å kunne leve av skriving i dagens globaliserte samfunn. Den ideelle karriere vil vært preget av allsidighet og samarbeid med andre kulturutviklere, hvor jeg vil være med på å utforme verk i form av artikler, dikt og noveller, sangtekster og teaterstykker, og en vakker dag en bok. Samtidig som det er fint å drømme om hva fremtiden vil bringe, skapes den også her og nå i det øyeblikk blir til fortid. Jeg skriver derfor jevnlig til skrivekonkurranser for å utfordre meg selv gitt ulike rammer og frister. Noen ganger sender jeg også inn tekstene, ikke nødvendigvis med ambisjon om å vinne, men for å anerkjenne eget arbeid og innsats. Jeg har nemlig innsett at det ikke nødvendigvis er perfeksjonisme som gjør et verk bemerkelsesverdig, men hvorvidt det våger å være ektefølt og sårbart blant det polerte og skinnende. Det er gjerne nettopp i kraft av defektene det særegne skapes, som når en kunstner våger å spore av oppskriften til reproduksjon og skaper magi på veien. Det er utfordrende å drømme, skummelt i den grad det bygger på forventninger og forutsetninger om hard jobbing uten garanti for noe mer enn et kanskje. Likevel er det unngåelig, for å drømme er frihet og alternativet kvelende.

Kategori: Skapende skriving

Sted: Stavanger, Rogaland

Nominert: 2021

Nominerte:

Julie Axelsen (født 1999)

Mediafiler:

The Birth of Venus.pdf
To grow a garden.pdf
Byen peser.pdf
´Cause who could stand 7.8 billion screams?.pdf
Poesi