Jeanette Trzcinska Auen

Mitt navn er Jeanette Trzcinska Auen og i skrivende stund er jeg 19 år gammel.  Jeg studerer nå kunst og formidling på OsloMet – storbyuniversitetet og har tidligere vært elev på medie- og kommunikasjonslinja ved Horten videregående skole.

Jeg ser på meg selv som en kreativ person og har alltid hatt et ønske om å dokumentere ting og uttrykke følelser gjennom å skape. Så bakgrunnen for min interesse innen kunstfotografi er at jeg har et behov for å formidle noe – være seg noe stort eller lite.

Det å skape har alltid vært der som en naturlig refleks, og jeg har hatt et behov for å kunne være nyskapende – ikke bare bygge på andres ideer. Det man oppnår ved å vise noe gjennom bilder (som ikke nødvendigvis trenger å ha en beskrivelse eller et enkelt ord som forklaringer hva som avbildes), er noe jeg kan føle mye mestring i.

Derfor prøver jeg alltid å skape ting som kan tolkes på flere ulike måter avhengig av hvilken livssituasjon man som observatør befinner seg i samtidig som det beholder noe av de grunnelementene jeg bygger de fleste av mine verk rundt. Det skal ikke bare være kunst fordi det ikke kan klassifiseres innenfor en annen fotografisjanger – heller som en motkultur mot at kunst ikke bare kan være kunst for sin egen del. Samtidig skal det ha en nærende effekt for min egen del også. Det skal føles at man legger noe i det. Derfor startet jeg med nettopp denne typen arbeider.

Det er vanskelig å si hva som er utrettet så langt i min «karriere». Det meste er fortsatt på det private planet, men det viktigste for meg er at jeg kan ha en kanal hvor det ikke er noen særlige grenser eller regler for hva som skal lages. Sånn offentlig sett har jeg frem til nå ikke vært flink nok til å være så mye frempå når det gjelder å virkelig vise det jeg er god for. Derfor er det mest gjennom utdanningen min at mine kunnskaper og ideprosesser har fått utfolde seg. Jeg har underveis vist frem noe i skolens regi, men da i kun små kvantiteter og gjerne i samspill med andres arbeider. Jeg kjenner meg derfor nå klar for å vise fram mine arbeider i et eget prosjekt.

Drømmen

Min drøm er å kunne lage et fotoserieprosjekt med et større budsjett. Temaet for prosjektet vil bli ungdom og psykiske lidelser. Valg av tematikk grunner i et ønske om å fremme budskapet rundt psykiske lidelser og helseplager hos ungdom, og tar utgangspunkt i dette ved gjennomførelsen. Jeg mener at det er viktig å rette et undersøkende søkelys på ulike spørsmål rundt denne "epidemien" som har kommet frem de siste årene. "Er all åpenhet like sunt?" er et eksempel på et undertema som det kan være interessant å undersøke i den forbindelse.

Drømmen innebærer altså å gjennomføre et større prosjekt som kanskje går litt dypere inn i en utforskningsprosess enn en noe mer ordinær og lett gjennomførbar idé. Å gjøre noe jeg ikke hadde fått til uten midler til rådighet. I så måte ville Drømmestipendet komme godt med.

Å lage et eget fotoserieprosjekt er noe jeg har drømt om lenge, da jeg foreløpig kun har jobbet med prosjektene mine på hobbybasis, uten noen overordnet mål og mening. Så jeg ser det ikke bare som en drøm, men også et livsmål å gjennomføre dette prosjektet, fordi det er så viktig for meg.

Jeg har også blitt informert om at Drømmestipendet arrangerer kunstnermøter og i den forbindelse kunne jeg tenkt meg å møte film- og dokumentarskaperen Margreth Olin. Dette er en person jeg finner veldig inspirerende og kunne tenkt meg å møte i forbindelse med fotoprosjektet. Gjennom møtet vil jeg kunne tilegne meg kunnskap rundt hvordan å formidle noe på best mulig måte gjennom bilder, samt føre en samtale rundt det å produsere noe kunstrettet - høre om ulike teknikker og inspirasjonskilder.

Kategori: Visuell kunst

Sted: Tidligere Hof, Vestfold og Telemark

Nominert: 2018

Nominerte:

Jeanette Trzcinska Auen (født 1998) Fotograf

På nett:

Holmestrand kommune

Bilder: