Njord Kårason Fossnes

Se kommentarer under drømmen.

Drømmen

Min store drøm som ung kunstner er å kunne formidle musikk med et personlig preg, som samtidig kan inspirere andre mennesker og bringe fram følelser, håp og kreativitet. Jeg har tro på at det å formidle sine egne tolkninger og følelsesliv er den mest universelle måten å bruke kunst. I en polarisert verden er kunst, i dette tilfelle musikk, det eneste som kan nå alle folkegrupper, og det eneste språket som kan uttrykke menneskets muligheter, samt begrensninger.

En slik drøm må ha flere innfallsvinkler. En av disse er å kunne ha en disiplin ved både teknisk og musikalsk øving, men for å få en bredere forståelse av musikkuttrykk fra flere deler av verden og kulturer holder ikke dette. Det er derfor viktig for meg å reise mye og både ha timer med forskjellige lærere fra store deler av verden. Mine største musikalske øyeblikk har vært i møtet med musikere fra andre deler av verden og sammen kunne skape noe som hver enkelt ikke kunne ha gjort på egenhånd. For meg er dette kjernen av kunst; å kunne skape noe med hverandre fra forskjellige stilarter og nasjoner.

For meg hadde Drømmestipendet vært en ekstremt stor hjelp til å kunne fortsette å reise rundt i verden og få en bredere forståelse av musikken og menneskers relasjoner til kunst. I nærmeste framtid har jeg planlagt en reise til Prussia Cove, England hvor jeg kommer til å ha mesterklasser med Thomas Riebl fra Mozarteum i Salzburg. En slik reise vil være meget betydningsfull for meg i den forstand at jeg får jobbe med en av verdens ledende bratsjprofessorer, i tillegg til å kunne spille sammen med noen av de mest talentfulle, unge musikerne i verden. Dette er bare en av mange kurs og reiser som jeg har planlagt det kommende året, og Drømmestipendet hadde vært en stor støtte for å kunne realisere flere av disse møtene med verdens fremragende kunstnere.

Kategori: Musikk

Sted: Oslo, Oslo

Nominert: 2019

Nominerte:

Njård Kårason Fossnes (født 2001)

På nett:

Krzysztof Penderecki, Cadenza for solo bratsj
Bela Bartok, Bratsjkonsert Sz. 120, 3. sats

Mediafiler:

Njård K. Fossnes :Etyde - full score