Sigurd Brevik

Jeg heter Sigurd og har spilt musikk i snart ni år. Jeg startet på kornett som niåring, men det varte bare et år før jeg gikk over til baryton. Allerede to år etter starten på kornett, sto en liten elleveåring overlykkelig for å ha fått en altfor stor tuba i armene. Siden da har musikken preget flere og flere deler av livet mitt, og jeg og tubaen passer godt sammen.

Jeg startet mitt musikkliv i Kongsgårdmoen skolekorps og på Kongsberg kulturskole. Der er jeg fortsatt aktiv, men bruker det meste av min tid på Kongsberg Musikklinje og Barratt Dues Musikkinstitutt. Her får jeg delta på prosjekter, arrangementer og mesterklasser, som gjør at jeg kan dyrke min interesse for musikk og vokse som musiker.

Samarbeidet mellom de forskjellige kulturarenaene i Kongsberg har gjort det mulig for meg å være med på det meste av musikkfestivaler og kulturliv i byen, fra Glogerfestspill til Jazzfestival. Gjennom musikklivet her har jeg fått deltatt i flere korpskonkurranser med både skole- og voksenkorps, spilt i en messingkvintett med kulturskolen, vært solist med Oslo Symfoniorkester, og mye mer. Jeg er for det meste en klassisk musiker, men med alle mulighetene i byen og fra andre arrangementer, kan jeg utforske og utfolde meg i flere og flere sjangre.


Drømmen

Jeg har vært med på flere interkulturelle prosjekter med musikken, og sett hvordan musikk kan føre folk sammen og lære dem om hverandre, på tvers av bakgrunn. Siden musikk er et internasjonalt språk uavhengig av landegrenser og ord, kan det kommuniseres av alle til alle. Musikk spiller i tillegg en viktig rolle i mange kulturer, og den kan lære deg mye om andres levemåter. Dette synes jeg er kjempeinteressant.

Min drøm er å kunne bruke musikken som internasjonalt språk, til å bli kjent med og samle kulturer, og skape internasjonale musikalske forhold. Jeg vil lære hvordan musikken kan brukes annerledes enn det jeg selv er vant med. Dette kan være ved å lære andre måter å spille på, i nye stiler og nye teknikker. Men jeg ønsker også å se hvordan musikken brukes til mer enn underholdning, i for eksempel læring og rehabilitering. Altså at musikken kan brukes både med underholdningsverdi og sosial verdi.

Gjennom musikken har jeg et håp om at man lettere kan lære andre kulturer å kjenne. Musikk er et verktøy som kan brukes for å opplyse om andre typer mennesker, og minke intoleranse og fremmedfrykt.

Kategori: Musikk

Sted: Kongsberg, Viken

Nominert: 2019

Nominerte:

Sigurd Brevik (født 2001)

På nett:

Sigurd - Gregsons tubakonsert - Glogerfestspill 2019
Sigurd - Czardas - solist med RØST 2017
Sigurd - Sonate Hindemidt - Barratt Due feb 2019