Bilde av Jonas Evenstad

Jonas Evenstad

Jeg er slagverker, komponist, lyd-kunstner og studerer ved Norges Musikkhøgskole, der jeg jobber med å utvikle mine ferdigheter på instrumentet, samtidig som jeg utforsker og jobber med lyd både i akustiske og elektroniske formater. Som slagverker i dag, arbeider vi ikke kun med ett instrument gjennom hele livet, vi veksler derimot instrument fra setting til setting, og hva instrumentet er, kan variere fra dagligdagse objekter, til spesialiserte slagverks-instrumenter. Som slagverker jobber jeg da altså i større grad med min egen kropp og hjerne og dens evne til å traktere gjenstander og skape musikalske byggeklosser. Det er en åpenhet rundt slagverket som studium, som har gitt meg en stor fascinasjon for lyd og tekstur. Derfor bruker jeg mye tid på å finne fram til klanger som har det jeg vil kalle en integritet, eller det at den kan eksistere alene; lyd som er vakker i seg selv. Her arbeider jeg altså i det akustiske og elektroniske, eller i skillet mellom disse to. Når jeg lager musikk bruker jeg mange ulike teknikker. Noen stykker settes sammen av fragmenter av tidligere opptak, noe er improvisert fram sammen med andre musikere, noe omhandler andre, utenom-musikalske konsepter som gir et mer abstrakt forhold til den konkrete lyden. Jeg er interessert i abstraksjon og andre kunstutrykk også, som billedkunst, teater og mer tradisjonelle former for musikk. Jeg er også interessert i tradisjonsmusikk fra midt-østen og asia, og spiller tombak, tabla, rammetromme og riq. Disse instrumentene er ved første øyekast enkle trommer, men man kan jobbe seg ekstremt dypt inn i hver og en av dem. For meg har trommene vært inngangen til en annen tradisjon for funksjonen av musikk og musikeren, og en annen filosofi rundt musikken, som jeg kicker skikkelig på. Det er ikke et ønske om å bli artist, som er driverkraften bak musikken, men heller det å kunne utforske kunstformer, og muligheten til å skape noe nytt.

Drømmen

Akkurat nå er drømmen å kunne fortsette studiene, utforskingen, å kunne lære mer om samfunn og kultur både i Norge og utenlands, det er utrolig mye som skjer hele tiden, og det er knapt mulig å holde følge. Etter studier, drømmer jeg om å ta med meg rammetromma til Tyrkia eller India, reise gatelangs, og spille med hvem enn jeg møter. Oppleve kulturen og musikken tett på, og lære så mye som mulig. Etter hvert som jeg lærer mer, er drømmen videre å kunne lage større installasjoner på tvers av sjanger, og disiplin, i samarbeid med andre mennesker. Jeg drømmer om å kunne være med å skape noe som er mer enn en konsert, eller en opptreden. Skape helhetlige kunstverk som vil være relevante for mennesker i fra alle kulturer.

Kategori: Musikk

Sted: Øvre Eiker, Viken

Nominert: 2021

Nominerte:

Jonas Evenstad (født 2000)

Lenker:

Link (ingen tittel)
Utdrag fra
Improvisasjon på rammetromme