Nominasjonsperioden for Drømmestipendet 2020 åpner i november 2019. I løpet av mai og juni 2020 vil de 100 som får stipend bli presentert i forbindelse med arrangement i de aktuelle kommunene.

– Hvem kan søke?

For å kunne søke om å bli nominert til Drømmestipendet 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007.

– Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for å få mer informasjon, om lokal søknadsfrist o.l.  På kommunens nettsted finner du kontaktinformasjon til kulturskolen.

– Hvordan vurderes jeg som nominert?

Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Nominasjonene vurderes både av en fagjury, en fordelingsjury og en drømmejury.

Merk: Drømmen din er like viktig og vektlegges like mye som dine ferdigheter. Ta gjerne en titt på denne animasjonen.

– Hvordan beskriver jeg drømmen min?

La deg gjerne inspirere av noen tidligere drømmestipend-nominasjoner ved å gå inn på Nominerte drømmer eller Oppfylte drømmer. I tillegg finner du Drømmehjelp her.

– Hvordan dokumenterer jeg mine ferdigheter?

Det er mulig å laste opp bilder på Drømmestipendets nettsted, men øvrig dokumentasjon må lastes opp på andre nettsted, for så å bli lenket til nominasjonsteksten.

Råd, tips og veiledning finner du i Kulturskolebanken.

Dans

Dokumentasjonskrav

 • Minimum 2 innslag med solofilmer, eventuelt film av dansegruppe der det tydelig fremgår hvem som er søker.
 • Kan også være et redigert opptak der søkeren viser bredde gjennom ulike koreografier/dansefag. 1-3 minutters lengde.
 • Kan også være opptak av egentrening/trening i kulturskolen.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.

Musikk

Dokumentasjonskrav

 • Minimum tre musikkinnslag.
 • Kan også være opptak av egentrening/trening i kulturskolen.
 • God lydkvalitet er viktig.

Skapende skriving

Dokumentasjonskrav

 • Minimum fire arbeider som viser flere stiler/sjangre.
 • Leservennlig oppsett, skrift og lengde (ikke en hel roman).
 • De innsendte arbeidene må gjerne vise bredde og forskjellige sjangre.
 • Skriftlig materiell må være i pdf-format.

Visuell kunst

Dokumentasjonskrav

 • Minimum seks arbeider.
 • Gjerne eksterne lenker.
 • Maksimal skarphet på dokumentasjon, gjerne 300 DPI.
 • Dokumentasjon i størrelsene A4 eller A5.

Spesielt for film:

 • Minimum to arbeider.
 • Eksterne lenker.
 • God lyd- og bildekvalitet.

 

Sirkus

Dokumentasjonskrav

 • Minimum to innslag med solofilmer eventuelt film av sirkusgruppe der det går tydelig frem hvem som er søker.
 • Kan også være et redigert opptak der søkeren viser bredde gjennom ulike koreografier/sirkusfag. Lengde: 13 minutt.
 • Minimum fem bilder av opptredener/arbeid.
 • Kan også være opptak av egentrening/trening i kulturskolen.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.

Teater

Dokumentasjonskrav

 • Minimum fire innslag/filer som gjerne også viser kandidatens/gruppas «bredde» og forskjellige sjangre.
 • God lyd- og bildekvalitet er viktig.

Annet

Dokumentasjonskrav

 • Minimum seks arbeider/innslag.
 • Kvalitet og formater ses i forhold til andre uttrykk som er beskrevet, hva gjelder bilde, film, tekst eller lyd.
Husk: All dokumentasjon må forholde seg til lover og regler. Det er den nominasjonsansvarlige i kommunen som har ansvaret for at dette er i orden før nominasjonen godkjennes av kommunen.